شیدایم کرد (قسمت دوم)

آنچه گذشت: 1 با ورود به قسمت اطلاعات دختر جوانی را دیدم که روی صندلی نشسته بود و پای مضطربش یک جا بند نبود. نفسی از سر آسودگی کشیدم و با سلام و خسته نباشیدی کوتاه اعلام حضور کردم. با دیدنم از جا بلند شد و گفت: hi! im so sorry but I was lost and my phone got turned off. (سلام متاسفم، من گم شده بودم و گوشی ام خاموش شده بود) خانومی که مسئول پیج کردن بود با

مشاهده مطلب

فوتر سایت

سایدبار کشویی