از کتاب ساحره ی پورتوبلو

آتنا… شیرین… ایاصوفیا؟ او قدیسه ای بود در لباس سپید الهی یا ساحره ای به دنبال سیراب کردن روح تشنه اش با لذت های نامحدود؟ آتنا شاید ما باشیم… همان کسی که به دنبال سفر معنوی خود برای پر کردن حفره های درون قلبش باشد. خط به خط این کتاب پر از جملاتی عمیق است. انتشار تکه هایی از آن در حین خواندنش، ضروری است. از نان شب واجب تر! چرا؟… از آنجیی که این کتاب پائولو کوئیلو به اندازه

مشاهده مطلب

فوتر سایت

سایدبار کشویی