یک خطی

مهم این است که از یک جایی بهانه هایمان را کنار بگذاریم و حتی شده یک خط کوتاه بنویسیم.چیزی که قلم را زنده نگه میدارد همین کارهای کوچک است.

میس رایتر

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت