“story conflict” یا کشمکش در داستان

کشمکش بین عناصر داستانی، از پایه های اصلی یک داستان است. این مبارزه میتواند محور اصلی داستان باشد که تمام اتفاقات و شخصیت ها حول آن محور شکل میگیرند. یا یکی از چند حادثه ای باشد که برای شخصیت ها رخ میدهد...

مشاهده مطلب

فوتر سایت

سایدبار کشویی