از کتاب ساحره ی پورتوبلو

آتنا… شیرین… ایاصوفیا؟ او قدیسه ای بود در لباس سپید الهی یا ساحره ای به دنبال سیراب کردن روح تشنه اش با لذت های نامحدود؟ آتنا شاید ما باشیم… همان کسی که به دنبال سفر معنوی خود برای پر کردن حفره های درون قلبش باشد. خط به خط این کتاب پر از جملاتی عمیق است. انتشار تکه هایی از آن در حین خواندنش، ضروری است. از نان شب واجب تر! چرا؟… از آنجیی که این کتاب پائولو کوئیلو به اندازه

مشاهده مطلب

“story conflict” یا کشمکش در داستان

کشمکش بین عناصر داستانی، از پایه های اصلی یک داستان است. این مبارزه میتواند محور اصلی داستان باشد که تمام اتفاقات و شخصیت ها حول آن محور شکل میگیرند. یا یکی از چند حادثه ای باشد که برای شخصیت ها رخ میدهد...

مشاهده مطلب

من نویسنده ام اما…

من نویسنده ام اما… من نویسنده ام اما عادت ندارم از غصه هایم قصه بسازم و با چاشنی اضافی برای این و آن تعریفش بکنم. من نویسنده ام اما نمیتوانم از زخم های آدم های دیگر قصه بنویسم و تعریف کنم. من نویسنده ام اما ضعف های دیگران را قصه نمیکنم. من نویسنده ام اما درباره ی چیزی که عمیقا باورش ندارم نمینویسم. من نویسنده ام اما هنرم را سفارشی نمیکنم. من نویسنده ام اما فکرم را در بازار نان

مشاهده مطلب

فوتر سایت

سایدبار کشویی