platform 9 3/4

دسته چمدان را کشیدم و بدون اینکه کوله پشتی ام را دربیاورم روی صندلی نشستم. همینطور که به پشتی نرمی که برای خودم درست کرده بودم تکیه داده بودم، به دور و برم نگاهی انداختم. نزدیک تعطیلات عید کریسمس بود و دانشجوهای زیادی مثل من بار و بندیلشان را بسته بودند برای رفتن به خانه. نفسم را با خستگی بیرون دادم: آخ جون بلاخره تموم شد! گوشی ام را درآوردم و شماره خواهرم را گرفتم. داشتم برایش توضیح میدادم که

مشاهده مطلب

فن فیکشن و نویسندگی

Fan fiction یا به اختصار فن فیک یا فیکشن یعنی داستان پردازی طرفداران. فن فیکشن ها داستان هایی هستند که توسط فن ها درباره بازیگرها، ورزشکارها، خواننده ها، فیلم و داستان های محبوب نوشته میشوند. اغلب این داستان ها از نظر ادبی جایگاه خاصی ندارند و نمیشود ان ها را در دسته ای جداگانه از انواع داستان ها طبقه بندی کرد. اما بعضی از این داستان ها به قدری معروف شدند که پا به دنیای سینما هم گذاشتند! اول بگذارید

مشاهده مطلب

فوتر سایت

سایدبار کشویی